KAN INVISALIGN FUNGERA FÖR DIG?

Invisalign kan behandla en hel rad olika regleringar, från mindre tandförflyttningar till mer komplexa fall. Oavsett problem blir resultatet ett nytt, jämnare leende som du vill att alla ska se.

Här är några regleringsproblem som kan behandlas med Invisalign.

trångt-bild

För trångt mellan tänderna när det finns för lite plats i käken för att alla tänder ska rymmas normalt.

glest-bild

För glest mellan tänderna när det finns för mycket plats i käken.

korsbett-bild

Korsbett när både över- och underkäke är felriktade. Det orsakar vanligen att en eller flera tänder i överkäken biter innanför motsvarande tänder i underkäken och förekommer såväl för framtänder som sidtänder.

djupbett-bild

Djupbett när tänder i överkäken går avsevärt om lott med tänder i underkäken.

underbett-bild

Underbett när underkäkens framtänder sticker ut utanför framtänderna i överkäken, vanligen beroende på underväxt i överkäken, överväxt i underkäken, eller bådadera.