fbpx

ROTFYLLNING

Att rotfylla en tand är oftast nödvändigt när ett kariesangrepp eller hål blivit alltför djupt och det enda alternativet annars är att dra ut den. Rotfyllning kan också vara aktuellt om en tand fått en skada exempelvis genom ett kraftigt slag. En rotfyllning innebär att man tar bort tandens pulpa och fyller igen rotkanalen.

Vid en rotfyllning måste tandläkaren se till att tanden friläggs för att undvika att bakterier eller saliv tar sig ner i den rena rotkanalen. Till detta används en kofferdam, gummiduk, som fästs runt tanden.

Rulla till toppen