fbpx

TANDLOSSNING OCH PARODONTOLOGI

Tandlossning, (parodontit), är en sjukdom som drabbar många. Nästan varannan vuxen är drabbad av sjukdomen i någon form. Sjukdomsförloppet är ofta långsamt och smygande utan smärtsymtom varför sjukdomen kan vara svårt att själv upptäcka i tid. Tandköttsinflammation, (gingivit), är ännu vanligare. Grundorsaken till de båda sjukdomarna är en bakterieinfektion i vävnaderna runt tanden.

Tandköttsinflammation, orsakas vanligen av bakterier, (plack). Bakteriebeläggningar på tänderna samlas vid tandköttskanten vilket ger upphov till en inflammation i tandköttet. Vid tandköttsinflammation, är sjukdomen begränsad till mjukvävnaden, vid tandlossning har inflammationen och infektionen fått en spridning djupare ner i vävnaderna, det har bildats fickor utefter rotytan och även benet är angripet, käkben har förlorats.

Tandlossning är en kronisk sjukdom med irreversibla skador till skillnad från skador vid tandköttsinflammation. Vid långt gången tandlossning kan tänderna förloras helt.

 

Tidiga symptom

Det första tecknet på att man drabbats av en inflammation är att tandköttet ser rött och svullet ut, ofta blöder det också när man borstar tänderna. Vid långt gången tandlossning kan man känna att tänderna sitter löst och också märka att tänder flyttat på sig. Smärta eller andra mer kännbara symtom är inte vanliga.

Flera olika faktorer ligger bakom utveckling av tandlossningssjukdom. Bristfällig munhygien, ärftliga faktorer och rökning vet man påverkar sjukdomsförloppet. Andra faktorer som kan tänkas bidra utreds för närvarande, t e x stress och vissa sjukdomar såsom diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

Rulla till toppen